29
MAR
2017

/ CATEGORIA

37 entitats de l’àmbit de promoció econòmica del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre participen en grups de treball per reflexionar sobre models de col•laboració Intermunicipal

Un dels reptes identificats en els primers tallers de reflexió a l'entorn del llegat dels Jocs ha estat la necessitat de potenciar i consolidar un model de treball cooperatiu públic-privat al territori que faciliti la introducció de la innovació en les polítiques i actuacions d'ocupació, formació i emprenedoria per tal de fer front als reptes que s'han anat identificat en aquest procés.

 

La principal conclusió de tots els assistents al taller va ser constatar la potencia del territori si aquest és capaç de conceptualitzar i desenvolupar projectes conjunts entre tots els agents que el conformen segons les necessitats detectades.

 

Amb aquest propòsit, durant el 2016 s’han realitzat 3 grups de treball amb l’objectiu d’establir dinàmiques de col·laboració Intermunicipal per coordinar estratègies de promoció econòmica i creació d’ocupació al territori de Tarragona.

Per tal de dinamitzar als agents, s’ha creat un Grup Motor i Grups de treball per tal de col·laborar en la generació del coneixement i estratègies compartides entre els diferents agents. Les línies de treball i reflexió que s’han establert són:

 • Projectes pilots_ Un espai on plantejar noves aproximacions de les polítiques públiques als problemes reals dels nostres municipis.
 • Estratègia del territori a mig i llarg termini_ Un espai de reflexió sobre les necessitats del territori i dels seus agents amb l’objectiu d’identificar tendències i plantejar estratègies a llarg termini.
 • Noves vies de finançament_ Un espai on fer prospecció (anàlisi i testeig) de nous tipus de finançament de projectes públics amb col·laboració  del sector privat.
 • Reptes del territori_ Perquè un territori tan petit com el nostre s’ha de trobar patrons comuns en les necessitats dels diferents agents que el composen.
 • Bones pràctiques_ Una mirada apreciativa per posar en valor el que s’està fent bé al territori, per atorgar el reconeixement públic als agents que ho fan possible i alhora trobar experiències d’èxit arreu del món que puguin servir-nos a casa nostra.

Durant el 2016 vam començar a treballar amb dues línies que estan estretament lligades com són el Reptes de Territori i Estratègies a mig i llarg termini. Els objectius treballats són:

Reptes de Territori

 • identificar i conèixer als agents de territori
 • aconseguir la implicació i el compromís amb un projecte en concret
 • compartir coneixements i crear sinergies
 • definir objectius comuns al territori
 • legitimar els interessos individuals.

Estratègies a mig i llarg termini

 • Establir les bases i principis de la col·laboració
 • Identificar els agents que han de formar un grup de treball estable

Enguany, en els primers mesos del 2017, ja hem iniciat la línia de Bones pràctiques que inclou accions per empoderar el personal tècnic del territori mitjançant  formació per conèixer el territori, bones pràctiques a nivell de Catalunya i els conceptes i estratègies claus de Desenvolupament Local. Aquest projecte s’està definint de forma col·laborativa entre diferents entitats del territori.

Aquest projecte ha estat subvencionat per Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels  Programa de suport al desenvolupament local.