10
GEN
2017

/ CATEGORIA

Es presenta l'onada de dades 2016 del Pla d'acció del llegat i del sistema d'indicadors d'impacte dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 orientat al desenvolupament local

Presentació del recull de xifres dels indicadors associats a la la gestió del Pla d'Acció del llegat dels Jocs Mediterranis, als seus projectes estratègics i al propi impacte dels Jocs

El passat 30 de desembre de 2016 es va presentar l'onada de dades 2016 del Pla d'acció del llegat i del sistema d'indicadors d'impacte dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 orientat al desenvolupament local. Aquest recull de xifres forma part del projecte "Planificació i seguiment de l'estratègia de llegat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 i del seu impacte en la reactivació socioeconòmica del territori". El projecte ha estat promogut per l'Ajuntament de Tarragona, a través de Tarragona Impulsa, i amb la col·laboració de la Fundació Tarragona 2017.

La coordinació de la recollida de dades i elaboració dels indicadors ha estat encarregada al Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquest projecte ha estat subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

L'onada de dades 2016 es divideix en 3 blocs d'indicadors:

 • Indicadors associats a la gestió del Pla d'acció
 • Indicadors associats a projectes estratègics
 • Indicadors d'impacte dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018
  • Indicadors d'àmbit econòmic
  • Indicadors d'àmbit social
  • Indicadors d'àmbit ambiental

Quant als indicadors associats a la gestió del Pla d'acció, ha estat possible recollir dades de set dels onze indicadors previstos en el quadre de comandament:

 • Nombre de projectes iniciats/implementats: 19 d'un total de 27 projectes
 • Nombre de reunions realitzades/seguiment del Pla: 12
 • Projectes finançats versus projectes: 16 d'un total de 27 projectes
 • Nombre de notícies publicades (canals propis): 41
 • Finançament extern obtingut: 190.877,42 euros

Quant als indicadors associats a projectes estratègics, s'han obtingut dades d'11 indicadors previstos en el quadre de comandament:

 • Nombre d'accions de capacitació dels programes de formació Voluntaris 2018 (2013-2016): 465
 • Nombre d'accions de capacitació dels programes de formació de l'Equip 2018 (2014-2016):14
 • Normbre de persones formades mitjançant les accions capacitadores: 640 sense comptabilitzar els participants en les accions formatives del programa Voluntaris 2018
 • Constitució d'1 xarxa público-privada viculada al sector de l'esport
 • Nombre i perfil d'agents que integren la xarxa público-privada vinculada al sector esport: 16 agents de 13 entitats; 9 agents de 6 entitats públiques i 7 agents de 7 entitats privades
 • Nombre d'accions de suport empresarial i a l'ocupació en sectors vinculats amb l'esport: 1
 • Nombre i perfil de les empreses que participen en les accions de suport empresarial i a l'ocupació en sectors vinculats amb l'esport: 2 empreses ( 1 idustrial en l'ambit de l'esport, 1 d'organització d'esdeveniments esportius)
 • Nombre d'accions de dinamització i capacitació organitzades en el Pla de dinamització econòmica del barri de Campclar en el marc dels Jocs Mediterranis: 1 acció de capacitació i 6 accions de dinamització
 • Nombre de persones que han assistit a les accions de capacitació del Pla de dinamització econòmica del barri de Campclar en el marc dels Jocs Mediterranis: 15 persones de Campclar i Bonavista
 • Nombre de participants en el Projecte Educatiu dels Jocs Mediterranis: 53 centres educatius participants, 3000 alummnes participants, 42 professors promotors
 • Nombre d'accions educadores promogudes en el marc del Projecte Educatiu dels Jocs Mediterranis: 200

Quant als indicadors d'impacte dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, ha estat possible recollir dades de 13 indicadors segons la següent classificació:

 • Indicadors d'àmbit econòmic
  • Ocupació directa i indirecta generada per l'organització dels Jocs: Ocupació directa: 47 persones i ocupació indirecta (desembre de 2016): Obres Complex Sant Jordi: 251 persones; obres Anella Mediterrània: 106 persones
  • Accions de capacitació (2013-2016): 236 accions i un nombre total de 2684 persones formades   
 • Indicadors d'àmbit social
  • Assistència dels ciutadans als Jocs (segons la previsió de ticketing): 285.555 persones/ entrades disponibles
  • Programa educatiu dels Jocs: 53 centres educatius participants i 200 activitats realitzades
  • Voluntariat dels Jocs (desembre 2016): 6230 persones voluntàries
  • Activitat física saludable de la població: el 74% de la població entre 15 i 69 anys practiquen esport
  • Esportistes de la província de Tarragona que participen als Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) (curs 2014-15): 24.729 nens i nenes
  • Espais esportius a la província de Tarragona al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC): 8.036
  • Participació esportiva i clubs tarraconins en esdeveniments esportius de primera divisió: 3 clubs de la província de Tarragona participen en competicions estatals i 2 clubs de la província de Tarragona participaen en competicions internacionals
 • Indicadors d'àmbit ambiental
  • Construcció i renovació d'instal·lacions esportives (actualització de les inversions fetes, desembre de 2016): 41.514.443,63 euros
  • Polivalència de les instal·lacions esportives:  2 instal·lacions polivalents d'un total de 23
  • Instal·lacions esportives amb certificació ambiental : 2 instal·lacions amb certificació ambiental d'un total de 23
  • Creació i millora d'espais públics (Anella Mediterània) (actualització de les inversions fetes): 10.336.714 euros