El nostre equip

Ser la seu dels Jocs Mediterranis 2018 ofereix a Tarragona una gran oportunitat per impulsar i accelerar el desenvolupament local del territori, més enllà de l’esdeveniment esportiu i cultural. Per aquest motiu, a partir del 2014, Tarragona Impulsa i la Fundació Tarragona 2017 hem creat un equip de treball amb l’objectiu de dissenyar, desplegar i avaluar les polítiques actives d’ocupació sorgides en el marc dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018.

Tarragona impulsa

Tarragona Impulsa, és el servei de l’Ajuntament de Tarragona que desenvolupa tots els serveis i programes relacionats amb les polítiques actives d’ocupació, la creació d’empreses i la dinamització del teixit empresarial.

A Tarragona Impulsa dissenyem i desenvolupem programes i serveis adreçats a millorar  l’ocupació i a dinamitzar el teixit empresarial de la ciutat i la seva àrea d’influència.

Els nostres serveis es dirigeixen a tres col•lectius:

1. Treballadors i treballadores que volen millorar la seva qualificació professional, tant si es troben en situació d’atur com si treballen actualment.

2. Persones emprenedores que volen crear la seva empresa

3. Empreses, en fase de consolidació o ja consolidades

Els serveis els agrupem en tres seccions:

Formació

 • Formació presencial subvencionada per a persones en situació d’atur o que estiguin treballant
 • Formació presencial continuada per a persones que estiguin treballant
 • Formació a distància
 • Programes que combinen la formació amb l’orientació laboral

Ocupació

 • Orientació laboral
 • Programes personalitzats d’inserció laboral
 • Prospecció d’empreses per a la cerca d’ofertes de treball
 • Aula per la recerca d’ofertes de treball per Internet
 • Borsa de treball presencial
 • Programes que combinen l’ocupació amb formació professionalitzadora i transversal

Empresa

 • Promoció de l’emprenedoria a través de tallers per a joves, premis...
 • Programes per la promoció de l’emprenedoria (projecte Yuzz i Tarragona Open Future)
 • Informació i assessorament per a la creació d’empreses i consolidació d’empreses
 • Informació sobre ajuts i subvencions per a la creació d’empreses
 • Formació per a la creació i gestió d’empreses
 • Espai de Coworking

Fundació Tarragona 2017

La Fundació Tarragona 2017 es va constituir el 19 de desembre de 2013. Els Patrons de la Fundació són l’Ajuntament de Tarragona i el Comitè Olímpic Espanyol.

L’objecte de la Fundació Tarragona 2017 és l’organització dels XVIII Jocs Mediterranis. La concreció de les competències d’organització i execució dels Jocs Mediterranis es determinen en el contracte firmat, el 15 d’octubre de 2011, entre el Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis i la ciutat de Tarragona i el Comitè Olímpic Espanyol.

La Fundació Tarragona 2017, participa activament en la captació de recursos per la preparació i desenvolupament dels XVIII Jocs Mediterranis que se celebraran a la ciutat de Tarragona l’any 2018.

Les activitats concretes de la Fundació es poden resumir en els següents enunciats:

 • Qualsevol activitat relacionada directa o indirectament amb els XVIII Jocs Mediterranis.
 • L’organització de les activitats i programes de caràcter esportiu i cultural pera la promoció dels XVIII Jocs Mediterranis.
 • La preparació, edició i divulgació de publicacions i estudis sobre els Jos Mediterranis.
 • Activitats informatives per a captar voluntaris i per implicar la societat civil en la participació dels XVIII Jocs Mediterranis.
 • La captació de donacions o aportacions, així com la concessió de Patrocinis o similars, als efectes de finançament de les activitats relacionades amb els fins fundacionals.