Els Jocs Mediterranis Tarragona 2018

Els Jocs Mediterranis Tarragona 2018 es caracteritzen por dos trets diferencials: el fort component territorial i el compromís amb un llegat orientat en el desenvolupament local.

Els esdeveniments esportius, i en particular els grans esdeveniments com els Jocs Mediterranis, són una excel·lent oportunitat per a la reactivació de l’ocupació i per al desenvolupament econòmic, social i cultural del territori que els acull. Tot i que l’avaluació del llegat ha estat principalment centrada en l’impacte econòmic en el territori, el  llegat dels esdeveniments esportius s’ha de veure com un fenomen multidimensional, basat en el triple resultat, que inclou impactes interrelacionats a curt, mig i llarg termini de caire econòmic, ocupacional, polític, cultural, en infraestructures, mediambiental i social.

A llegat2018 donem visibilitat als projectes innovadors del territori en els sectors clau vinculats als Jocs Mediterranis Tarragona 2018 i presentem un primer recull de xifres de l’impacte que la realització d’aquest esdeveniment generarà en el territori.